Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΤΕΙ Αθήνας | Επιστολές του προέδρου ΤΕΙ Αθήνα στον Υπουργό Παιδείας

Δύο επιστολές έστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνα, Δημήτριoς Νίνιος, στον Υπουργό Παιδείας που αφορούν το σχέδιο «Αθηνά» αλλά και τα κολλέγια. Ο κ. Νίνιος εκφράζει τους προβληματισμούς του σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα της εφαρμογής του σχεδίου «Αθηνά» αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα κολλέγια.


Η επιστολή για το σχέδιο «Αθηνά»:


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε απάντηση του αρ. πρωτ. 9877/12-11-2012 εγγράφου σας, με το οποίο ζητούνται οι προτάσεις μας επί του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  1. Θεωρούμε ότι, μέσα σε αυτά τα στενότατα χρονικά περιθώρια, είναι αδύνατον να καταρτισθούν τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες θα αφορούν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως ο εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.
  2.  Για να μπορέσει η Διοίκηση του Ιδρύματος να σας παρουσιάσει μια πλήρως εμπεριστατωμένη μελέτη, θα πρέπει πρώτα να συγκληθούν όλα τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων του ΤΕΙ Αθήνας, έτσι ώστε οι προτάσεις που θα προκύψουν να απηχούν την όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο Ίδρυμά μας. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατον, όταν τίθεται προθεσμία έως την 1η Δεκεμβρίου 2012.
  3. Το ΤΕΙ Αθήνας δε νομιμοποιείται να εκφέρει απόψεις σε σχέση με τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, παρά μόνον για τις δικές του ανάγκες, δυνατότητες και προοπτικές.
  4. Επιβάλλεται να συγκληθεί άμεσα το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ), το οποίο συνιστά το ανώτατο θεσμικό όργανο, με συμμετοχή όλων των Ιδρυμάτων, και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εισηγείται επί θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού και χωροταξικής διάρθρωσης των Ιδρυμάτων.
  5. Τέλος, το ΤΕΙ Αθήνας εμμένει στις απόψεις του για την υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου των Δημόσιων Ανώτατων Ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, το οποίο δεν μπορεί να παραβιάζεται από οποιεσδήποτε επιλογές.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Αθήνας
Δημήτριoς Νίνος
Καθηγητής


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
 
Πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν η Διοίκηση του Ιδρύματος επιχείρησε να ευαισθητοποιήσει αφενός το Υπουργείο Παιδείας και αφετέρου την κοινή γνώμη για τις τραγικές συνέπειες που θα επιφέρει η αναγνώριση των κολεγίων και των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στον πολύπαθο χώρο της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι προσπάθειές μας μάλιστα κορυφώθηκαν τον Οκτώβριο του 2008, έπειτα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να καταδικάσει τη χώρα μας λόγω μη αναγνώρισης των διπλωμάτων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια σπουδών στην Ελλάδα βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Έκτοτε οι εξελίξεις επί του θέματος ήταν καταιγιστικές με αποκορύφωμα τις πρόσφατες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με τις οποίες ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στα κολέγια, όπως η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που εκδίδονται από κολέγια στην Ελλάδα.

Υπό το φως όλων αυτών των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών, τα μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας στην αρ. 36/21-11-2012 εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και κυρίως τη μεγάλη ανησυχία τους για τα τεκταινόμενα, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί του ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούμε πιστά το Ίδρυμά μας ως δάσκαλοι κι όχι ως κρατικοί υπάλληλοι, διότι η εκπαίδευση συνιστά το πολυτιμότερο αγαθό που μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους της πατρίδας μας. Για όλους εμάς η εκπαίδευση δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία μαζικής παραγωγής πτυχιούχων για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών της αγοράς εργασίας. Τουλάχιστον αγωνιζόμαστε σθεναρά ώστε να μην είναι μόνο αυτό, διότι πιστεύουμε μόνον η εκπαίδευση έχει τη δύναμη να διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση, να αποτρέψει τις ολέθριες συνέπειες της οικονομικής ύφεσης και διάλυσης του κοινωνικού ιστού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια η Πολιτεία, με αλλεπάλληλες μεθοδεύσεις, καταργεί ένα-ένα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών της.

Η ρύθμιση αυτή, την οποία το Υπουργείο εμφανίζει ως συμμόρφωση στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δίνει την δυνατότητα στον οποιονδήποτε επιχειρηματικό φορέα να προσφέρει μόρφωση τριών επιπέδων, ώστε να ικανοποιεί τον όρο «ανώτατη», σε ένα καθεστώς όμως μη ακαδημαϊκά προσδιορισμένου θεσμικού πλαισίου.

Δυστυχώς, η μέχρι σήμερα λειτουργία των κολεγίων χαρακτηρίζεται από πλήρη αδιαφάνεια, δεδομένου ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτά λειτουργούν σε κτίρια ακατάλληλα να στεγάσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιασδήποτε βαθμίδας, με ανεπαρκή και συχνά ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή, με διδάσκοντες, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα και δεν διεξάγουν έρευνα.
Η αναγνώριση των πτυχίων μεταπτυχιακών σπουδών που χορηγούν κολέγια που συνεργάζονται όχι μόνο με χώρες της ΕΕ αλλά και εκτός της Ευρώπης, πρακτικά οδηγεί στην καταστρατήγηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι νομιμοποιούνται πλήρως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια την ίδια στιγμή που με ποικίλες μεθοδεύσεις (περικοπές προϋπολογισμών, απολύσεις προσωπικού) υπονομεύονται και αποδυναμώνονται τα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κατόπιν όλων αυτών τίθεται εύλογα το ερώτημα: Μήπως το άρθρο 16 θα μετατραπεί αυτομάτως σε μια ανενεργή, παρωχημένη συνταγματική πρόβλεψη, η οποία θα χρήζει αναθεώρησης;

Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολέγια των στοιχείου α' και β' της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης», όταν μάλιστα εκκρεμούν για δεκαετίες τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων δεκάδων Τμημάτων ΤΕΙ.

Αναγνωρίζουμε ότι η οικονομία της χώρας περνά δύσκολες ώρες και χρειάζεται τόνωση, όμως τέτοιοι χειρισμοί είναι απλώς ακατάλληλοι, όχι μόνον διότι επιταχύνουν το λουκέτο των Ιδρυμάτων μας, το οποίο άλλωστε μεθοδεύεται ποικιλοτρόπως (σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»), αλλά διότι υπονομεύουν αυτή καθαυτή τη δομή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση κι όσα αυτή εκφράζει για το λαό μας.

Λειτουργούμε ήδη στα όρια των αντοχών μας με μόνα εφόδια το μεράκι μας και την αγάπη μας για τους νέους. Θα εξακολουθήσουμε, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να καταβάλλουμε προσπάθειες, ώστε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να δεχτούμε περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου μας. Σεβόμαστε τους θεσμούς και τους νόμους της Πολιτείας. Ήρθε η στιγμή η Πολιτεία να μας αποδείξει πως κι αυτή με τη σειρά της σέβεται τα δικαιώματά μας και θα τα περιφρουρήσει με κάθε νόμιμο τρόπο.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μελετήσει προσεκτικά τις επιπτώσεις των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
 
Κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να επανεξετάσουν αυτές τις ρυθμίσεις, που προσδίδουν στην εκπαίδευση το χαρακτήρα «αναλώσιμου προϊόντος».
 
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Αθήνας
Δημήτριoς Νίνος
Καθηγητής

πηγή:mycampus.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου